СӨБ-АХП-ын танилцуулга

Мэдээ, мэдээлэл

Online түүвэр судалгааны програм дээр СӨБ хариуцсан мэргэжилтэнгүүд нэвтрэх эрхээ БҮТөв-с авна, цэцэрлэгүүд буюу аргазүйчийн эрхийг СӨБ хариуцсан мэргэжилтэнгээсээ, бүлгийн багш нар аргазүйчээсээ нэвтрэх эрх авна.
Оффлайнд ажиллах буюу бүлгийн багш өөрийн компьютер дээрээ суулгаж ажиллах програмын талаар дэлгэрэнгүйг энд дарж авна уу.

СӨБ-АХП-ын гарын авлагууд

Бүлгийн багш нарын компьютер дээр суулгаж
ажиллах прогамыг энд дарж татаж авна уу.


  1. СӨБ-н мэргэжилтэнгүүдэд /online/
  2. Тайлангийн хэсэг /online/
  3. Бүлгийн багш нарт /online/
  4. Бүлгийн багш нарт /offline/