СӨБ-АХП-ын танилцуулга

АХП танилцуулга, заавар     Түгээмэл асуулт хариулт     Улсын дундаж     Ажиглалтын хуудас татаж авах     Програм дээр алдаа гарвал !!!    

Өөр компьютерт шилжүүлэх эсвэл форматлах бол доор зурагт үзүүлсэн замаар орж файлаа авч
програмаа шинээр суулгасны дараа дарж хуулна.

Windows 7-с дээш үйлдлийн системтэй бол: C:\Users\[хэрэглэгчийн нэр]\AppData\Roaming\SUB2015\mainData.sdf Windows ХР-с доош үйлдлийн системтэй бол: C:\Documents and Settings\[хэрэглэгчийн нэр]\Application Data\SUB2015\mainData.sdf