СӨБ-АХП-ын танилцуулга

АХП танилцуулга, заавар     Түгээмэл асуулт хариулт     Улсын дундаж     Ажиглалтын хуудас татаж авах     Програм дээр алдаа гарвал !!!    

АЛДААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Хэрэв ирц болон ажиглалтын хуудсыг бүрэн бөглөөд хадгалахад ОГНОО-д орохгүй алдаа зааж байвал
Start => control panel => Region and Language =>
Formats => English (United States) сонгож хадгална [Ok].


[ok]

 

Хэрэв дээрхи алдаа гарвал


Татаж авсан SUB2015.zip файл дээрээ хулганы баруун товч дараад.

WinRAR програмтай бол SUB2015.zip файл дээрээ хулганы баруун товч дараад extract to SUB2015\.

Задалсаны дараа л setup.exe-г ажиллуулна.

 

Хэрэв дээрхи алдаа гарвал DISMISS-н арын сумыг дараад KEEP ...

OPEN FOLDER дарж файлыг татсан хавтасруу орно.