СӨБ-АХП-ын танилцуулга

АХП танилцуулга, заавар     Түгээмэл асуулт хариулт     Улсын дундаж     Ажиглалтын хуудас татаж авах     Програм дээр алдаа гарвал !!!    

Ажиглалтын хуудас татаж авах

  • 3 хүртэлх насны хүүхэд : Ажиглалтын хуудсаа харах бол ЭНД, хадгалж авах бол ЭНД дарж татаж авна уу.

  • 3-6 хүртэлх насны хүүхэд : Ажиглалтын хуудсаа харах бол ЭНД, хадгалж авах бол ЭНД дарж татаж авна уу.

  • Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр : Номоо ЭНД дарж татаж авна уу.