ONLINE


Түүвэр судалгаа хөтлөх бол энд дарна уу?
 

OFFLINE (LOCAL)


Бүлгийн багш нарт зориулсан компьютер дээр суулгаж ажиллах
програмын талаарх мэдээллийг ЭНД дарж авна уу